Co czytają więźniowie? Po spotkaniu z Marią Dąbrowską-Majewską

09

Pani Maria Dąbrowska-Majewska przyszła na spotkanie Kawiarenki Klubu „Tygodnika Powszechnego” bez swoich współpracowników z Fundacji, którzy w tym czasie zajęci byli przygotowywaniem świątecznych prezentów dla więźniów i ich dzieci. Pani Maria nie lubi stereotypowych pytań i łatwych, oczywistych odpowiedzi. Pokazuje rzeczywistość odmienną od naszej, obwarowaną warunkami i ograniczeniami trudnymi do zaakceptowania. Towarzyszy ludziom którzy maja do przeżycia wiele więziennych lat, a potem ważny i ryzykowny okres przystosowania do zmienionego w tym czasie świata. Wielu z nich wraca za kraty, bo nie umożliwiamy im odnalezienia się w społeczeństwie. Czytaj dalej

500 lat Reformacji. Od kontrowersji do spotkania

Jak wygląd w praktyce dialog ekumeniczny miedzy Kościołem Rzymsko-Katolickim a Ewangelicko –Augsburskim i jak zmienia się język tego dialogu. Jak obie strony postrzegają wzajemne oddziaływanie i wkład w budowanie wspólnej płaszczyzny spotkania. Jaki wpływ mamy na siebie nawzajem i jak oceniamy znaczenie i rolę obecnego porozumienia oraz jego dalsze perspektywy i granice.

Na te i inne pytania odpowiedzą nasi goście: Czytaj dalej

Jak walczyć z propagandą w mediach?

Aby być dobrym propagatorem, ale też nie ulegać propagandzie, potrzebne jest zrozumienie jak ona działa. Paweł Cywiński, na klubowym spotkaniu „Jak walczyć z propagandą w mediach? Porady praktyczne”, przedstawił 21 zasad rządzących tą wielka grą przekazywania i postrzegania rzeczywistości, która może być wykorzystywana zarówno dla dobrych, jak i złych celów. I może stać się niebezpieczna. Czytaj dalej

Pierwsza Kawiarenka Klubu „Tygodnika Powszechnego”

Spotkanie Kawiarenki „Tygodnika Powszechnego” rozpoczęła Beata Chomątowska współzałożycielka i prezes Stacji Muranów.

Rozmowę zainspirowaną tekstami naszego gościa, red. Pawła Bravo („TP” nr 39, 41) zaczęliśmy od tematu rozumienia wspólnotowości oraz potrzeby  poczucia tożsamości w małych zbiorowościach takich jak wspólnoty etniczne, połączone tym samym sposobem wychowania, rozumienia, reagowania, w których poczucie przynależności  może dawać bazę do otwarcia się na zewnątrz. Jesteśmy gotowi na zmiany świata wokół nas, ale potrzebujemy móc dzielić się tym doświadczeniem z kimś, z kim się rozumiemy.

 

 

 

Czytaj dalej