Dwa spotkania z dk Haliną Radacz

Pełne prawa kobiet to jest powrót do źródeł, teoretycznie nie ma po temu żadnych przeciwskazań w kościele protestanckim, a samo życie często wyprzedza prawo – mówiła diakon Halina Radacz  w rozmowie z Zuzanną Radzik na majowym spotkaniu klubowym „Różne oblicza wiary- luteranizm. Kobieta w  Kościele  Ewangelicko-Augsburskim”.  Należy ludziom pozwolić przyjmowania pewne fakty w swoim rytmie, szanując zwyczaje, kulturę, sposób myślenia oraz warunki społeczne. To wymaga czasu, mówiła pani diakon opowiadając o własnych przeżyciach i sposobie przyjmowania Jej w różnych środowiskach. Jednak podstawą jest odwołanie się do Ewangelii. Jezus podnosi godność kobiety i traktuje je na równi, wbrew zwyczajom tamtych czasów, tradycji a nawet przynależnym im wówczas prawom. Podobnie czytamy w liście św. Paweł gdzie „W Chrystusie wszyscy jedno jesteście”. Czytaj dalej