Autor: Dominik Gajda

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2016 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.