Autor: ks. Adam Boniecki

redaktor senior "Tygodnika Powszechnego", wieloletni członek redakcji, a w latach 1999-2011 redaktor naczelny "TP", twórca i redaktor naczelny polskiego wydania "L'Osservatore Romano, w latach 1993-1999 generał Zakonu Marianów