Osłupienie i niedowierzenia – Kluby „TP” o homilii bpa Jeża

Z osłupieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o treści homilii wygłoszonej do księży diecezji tarnowskiej w Wielki Czwartek, podczas Mszy krzyżma świętego przez biskupa tarnowskiego, ks. Andrzeja Jeża. Posłużenie się przez katolickiego biskupa w Polsce, na której ziemiach wymordowano miliony Żydów, starą antysemicką fałszywką musi wzbudzić stanowczy protest każdego przyzwoitego człowieka, a już zwłaszcza katolika. Jest to bolesne świadectwo trwania zawstydzających stereotypów. Mieliśmy nadzieję, że ten sposób myślenia nie jest już w naszym Kościele obecny. „Antyjudaizm i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego, grzechem niweczącym prawdę o chrześcijańskiej tożsamości” – głosi przecież list Episkopatu Polski na 50- tą rocznicę „Nostra aetate”.
czytaj więcej…

Spotkanie na końcu ołówka. O biografii Józefa Czapskiego Erica Karpelesa

Kiedy po kilku latach obozowej tułaczki, w roku 1941 Józef Czapski trafia do Griazowca, z potrzeby tworzenia i niedostatku kultury rozpoczyna spotkania ze współwięźniami na temat książek Marcela Prousta. Swoje wykłady zapisuje skrzętnie, już wtedy uzależniony od notowania codzienności. Pół wieku później notatki te, wydane już w formie książki pod tytułem „Proust w Griazowcu”, od swoich przyjaciół otrzymuje EricKarpeles, amerykański malarz, wielbiciel Prousta, a później też Czapskiego. Te spisane w obozowych realiach, bez książek pod ręką, teksty na temat twórczości Prousta nabierają ogromnej mocy sprawczej i stają się przyczynkiem do silnej fascynacji Karpelesa osobą Józefa Czapskiego. A później, powodem do napisania o nim biografii pod tytułem „Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza”. czytaj więcej…

prof. Mieczysław Inglot (1931-2019)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 23 marca zmarł prof. dr hab. Mieczysław Inglot, historyk literatury polskiej, edytor, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, ceniony znawca literatury okresu romantyzmu, wybitny humanista, działacz społeczny, zasłużony członek Klubu „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu.

Łączymy się w bólu z rodziną. W pamięci mamy spotkania z Profesorem, Jego wypowiedzi, rady, świadectwa, pomysły, anegdoty… Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach jako wyjątkowa postać naszego środowiska, które z oddaniem współtworzył.

Prof. Mieczysław Inglot jako długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej wychował wiele pokoleń polonistów. Badacz i popularyzator twórczości Cypriana Kamila Norwida. Autor kilkuset publikacji naukowych dotyczących roli i tradycji Lwowa w kulturze polskiej, tematyki judaistycznej, metodyki nauczania języka polskiego i jej historii, literatury i kultury dziecięcej. Związany z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, m.in. jako autor Wstępów” do wydań dzieł Juliusza Słowackiego i Aleksandra Fredry, które ukazały się w serii Biblioteka Narodowa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Budowniczego Miasta Wrocławia, nagrodami ministerialnymi i rektorskimi.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Kościele Uniwersyteckim Najświętszego Imienia Jezus przy placu Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu, 6 kwietnia, w sobotę, o godz. 10. Pogrzeb odbędzie się o godz. 12 na Cmentarzu Grabiszyńskim.