Absolwenci KUL w obronie ks. prof. Wierzbickiego

Poniżej zamieszczamy list absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, broniących księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, reprezentującego najlepsze tradycje KUL. Zapraszamy absolwentów KUL, którym ten list jest bliski, do dopisywania się do tego listu w komentarzach (prosimy o podawanie roku skończenia studiów).

List w obronie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, broniącego najważniejszych wartości

Jako absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego występujemy w obronie wartości będących fundamentem KUL-u: szacunku do każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań.

Uniwersytet powinien być przestrzenią wolnej, nieskrępowanej dyskusji.

Rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec księdza profesora Alfreda Wierzbickiego za to, że wstawił się za uwięzioną osobą w sytuacji, kiedy nie było potrzeby jej więzienia (co jest wzorem prawdziwej postawy chrześcijańskiej) oraz nieodcięcie się od wypowiedzi innego pracownika uniwersytetu, doktora habilitowanego Przemysława Czarnka, który odmawiał równych praw innym obywatelom – budzą nasz największy sprzeciw. Jesteśmy pewni, że patron Uniwersytetu, Jan Paweł II, jako drogę wskazuje nam bezwarunkowe wspieranie prześladowanych, a nie karanie tych, którzy właśnie to czynią.

To dzięki przygarnianiu po wojnie ludzi represjonowanych – czy to z powodu pochodzenia społecznego (zarówno dzieci ziemian, jak chłopów), czy z powodów prześladowań politycznych i nacjonalistycznych, kiedy po Marcu 1968 r. był uniwersytetem, na których mogli studiować represjonowani przez władze – KUL zyskał markę wolnego Uniwersytetu. To właśnie otwartość na innych, postawa dialogu wobec odmiennych poglądów, reprezentowana przez Stefana Swieżawskiego, Karola Wojtyłę, Irenę Sławińską, Czesława Zgorzelskiego, Władysława Panasa, Janusza Krupskiego, Władysława Bartoszewskiego, Jerzego Kłoczowskiego – budowała wielkość KUL-u.

Jesteśmy dumni z tego, że studiowaliśmy na takim Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To właśnie niezależność wobec władzy buduje Uniwersytet, a wolność myślenia i miłość bliźniego ma cechować postawę katolika.

To jest fundament KUL-u, którego chcemy bronić. Mamy nadzieję, że Katolicki Uniwersytet Lubelski powróci do swoich korzeni i znowu będzie wskazywał dobrą drogę – swobodną myśl i chrześcijańską postawę, jak to czyni ksiądz profesor Alfred Wierzbicki.

prof. dr hab. Władysław Stróżewski, absolwent z roku 1956, filozof

Janusz Bazydło, absolwent z roku 1969, działacz opozycji w PRL

Kazimierz Wóycicki, absolwent z roku 1974, działacz opozycji w PRL

Bogdan Borusewicz, absolwent z roku 1975, działacz opozycji w PRL, wicemarszałek Senatu RP

Maria Filipiak, absolwentka z roku 1976, filozofka

Maciej Sobieraj, absolwent z roku 1976, historyk

Joanna Szczęsna, absolwentka z roku 1976, działaczka opozycji w PRL, dziennikarka

Krzysztof Stanowski, absolwent z roku 1983, b. wiceminister spraw zagranicznych RP

Jan Maria Kłoczowski, absolwent z roku 1985, tłumacz literatury francuskiej, poeta

dr hab. Dariusz Libionka, absolwent z roku 1991, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, historyk

dr Janusz Marszalec, absolwent z roku 1992, historyk

prof. dr hab. Grzegorz Motyka, absolwent z roku 1992, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, historyk

Mirosław Lewandowski, absolwent z roku 1992, historyk

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, doktor KUL z roku 1993, psycholog

Jerzy Liniewicz, absolwent z roku 1995, artysta fotograf

Agnieszka Ciećko, absolwentka z roku 1995, socjolożka

Marcin Wroński, absolwent z roku 1996, pisarz

dr Sławomir Poleszak, absolwent z roku 1996, historyk

dr Łukasz Garbal, absolwent z roku 2001, polonista

dr Justyna Dudek, absolwentka z roku 2006, historyk

Przemek Staroń, absolwent z roku 2010, nauczyciel

dr Anna Wilk, absolwentka z roku 2011, historyk

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

9 komentarzy do wpisu „Absolwenci KUL w obronie ks. prof. Wierzbickiego”

Dodaj komentarz