Menu

KlubTygodnika.pl

Strona internetowa Klubów Tygodnika Powszechnego

Dzień: 24 marca 2020

#Aktualności

Zapraszamy na kolejną „Tygodnikową dobranockę” – wyjątkową, bo w dzień 75. rocznicy ukazania się pierwszego wydania „Tygodnika Powszechnego”. Opowieści o tym unikatowym wydarzeniu podejmie się ponownie prof. Paweł Stachowiak z Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu.

#Aktualności #Kluby "TP"

Prof. Inglot o „Tygodniku” i Kościele

To, co tutaj przedstawiam nie ma ambicji opracowania naukowego. Nie czuję się w tym zakresie znawcą. To tylko luźne uwagi, osobiste refleksje czytelnika pisma, które dane mi było czytać od początku, od 1945 roku. Mieszkaliśmy wtedy w Krakowie, gdzie zatrzymaliśmy się na parę lat w drodze ze Lwowa do Wrocławia. Ojciec je stale kupował, obok tygodnika „Odrodzenie , ‘Kuźnicy” i kupowanego dla mamy „Przekroju” – pisał kilka lat temu prof. Mieczysław Inglot, zmarły dokładnie przed rokiem członek Klubu „TP” we Wrocławiu.

#Opinie

Uprawiać dialog

Najogólniej rzecz ujmując – osobiście jestem za kultem wartości. I przeciw relatywizmowi. Zarazem jednak nie traktuję życia jako klatki przez wartości zamykanej. Wartości nie można traktować jak krat! Uważam je za okna szeroko otwarte na zmieniający się świat z którym winny być one bezustannie konfrontowane.

#Opinie

Dylemat miejsca światopoglądowego

W II połowie XX wieku pojawia się zjawisko Kościoła otwartego i Kościoła zamkniętego. Ten ostatni dominował przez wieki, od czasów Konstantyna Wielkiego. Zaczął jednak kruszeć z chwilą upadku Państwa Kościelnego, czyli w okolicach 1870 roku. Cechował go w istotny sposób wrodzony konserwatyzm i tradycjonalizm, stałe, wieloletnie opóźnienie czasowe w rozumieniu nowych zjawisk w nauce, polityce i społeczeństwie oraz dążenie do wpływu na władze polityczną.