Dzień: 2 lutego 2020

Kiedy stare spotyka nowe

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 2 lutego 2020 OFIAROWANIE PAŃSKIE Łk 2,22-40 Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa […]