Dzień: 19 stycznia 2020

Dar i zadanie

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 19  stycznia 2020 roku II NIEDZIELA ZWYKŁA   J 1, 29-34 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem […]