„Kopernikański przewrót” miłości. Nie ma innej drogi

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 14 lipca 2019 XV NIEDZIELA ZWYKŁA Łk 10, 25-37 Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, więcej »