By nie mieszać Boga i Jego dzieł

Uwagi na marginesie książki ks. Grzegorza Strzelczyka Po co Kościół, Biblioteka Więzi 2018. Temat „kościoła” domaga się pewnego wyjaśnienia, aby był on widziany nie tyle jako przedmiot wiary, ile raczej jako sposób (metoda) wyrażania się wiary w praktyce, jako miejsce poświadczenia wiary i jej przemiany w kulturę chrześcijańską. Dzięki temu „wierzyć więcej »

Czytamy Tischnera w Grudziądzu

Kiedy II Sobór Watykański zmienił dotychczasowe brzmienie Katechizmu Kościoła Katolickiego do tych zmian odniósł się ks. Józef Tischner. Pół wieku później na temat owoców tych zmian rozmawiał z redaktorem Jackiem Żakowskim. Książka „Tischner czyta Katechizm” jest zapisem tych rozmów. Klub „Tygodnika Powszechnego” w Grudziądzu po raz trzeci spotka się, aby więcej »