Dzień: 7 października 2018

Tischner, Turowicz i Stomma czyli warsztaty na Zjeździe!

W tym roku udało nam się wydłużyć klubowy Zjazd do trzech dni. Poniedziałek, a więc ostatni dzień zjazdu, będzie stał pod znakiem warsztatów. Poza podsumowaniem wspólnej lektury, którą była w tym roku książka „Tischner czyta katechizm”, polecamy dwa spotkania, podczas których czytać będziemy teksty Jerzego Turowicza i Stanisława Stommy.