Islam – dialog i zrozumienie. Refleksja po spotkaniu

14 września przy wypełnionej sali odbyło się spotkanie poświęcone religii i obyczajom islamu. Na zaproszenie warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego przyszli: Nedal Abu Tabaq, Mufti Ligi Muzułmańskiej RP, przewodniczący Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego oraz Anna Łukjanowicz, pracownik Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

Czego możemy uczyć innych

Najnowszego numeru „Tygodnika Powszechnego” (nr 38/2017) nie mam, ale w poprzednim („TP” nr 37/2017) opublikowano bardzo ważny materiał: wywiad, pt. „»Ciemny lud« tego nie kupi”, przeprowadzony przez redaktora pisma z Piotrem Laskowskim, historykiem idei, nauczycielem akademickim i nauczycielem historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie. Chciałoby się więcej »

Nasza klasa 2017, czyli co się stało z naszą pracą

Do niedawna w głównym nurcie polskiej debaty publicznej zdecydowanie przeważała jedna narracja – o wielkim sukcesie polskiej transformacji. Polska stawiana była za wzór rozwoju oraz uważana za prymusa we wdrażaniu kapitalistycznego modelu gospodarki. Jednak coraz częściej zaczynają przebijać się głosy, że gospodarczy cud nad Wisłą miał swoją bardzo wysoką cenę. Cenę, którą zapłacili przede wszystkim pracownicy.