Dzień: 26 marca 2013

Pożegnanie z Krzysztofem

Miał być list wielkanocny z życzeniami dla wszystkich czytelników „Tygodnika Powszechnego”. Ale po porannej wiadomości o odejściu Krzysztofa Kozłowskiego, pożegnanie z Nim jest sprawą, o której nie można nie myśleć. Straciliśmy Kogoś, kto po Jerzym Turowiczu najlepiej rozumiał „Tygodnik” i jego zadania dla Kościoła i Polski. Kto się napracował od […]

Czym jest kłamstwo? – relacja ze spotkania w Krakowie

Kłamstwo intryguje od zawsze. Rozprawiali o nim nie tylko moraliści i teologowie, ale było ono również przedmiotem zainteresowania artystów, pisarzy, naukowców, a przede wszystkim filozofów. Ci ostatni, na przestrzeni wieków, podawali różne definicje kłamstwa: począwszy od Platona i Arystotelesa, przez Kanta, aż po propozycję XX-wiecznej polskiej filozofki, Izydory Dąbskiej.