25 lutego 2020 r. w Klubie “Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze gościliśmy ks. Marka Bożka – wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Ks. Bożek jako temat spotkania zaproponował pytanie: „Czy dr Marcin Luter stoi na przeszkodzie ekumenizmowi?”. Głównym powodem takiego wyboru tematu były osobiste przemyślenia i doświadczenia ks. Marka w trakcie trwających w 2017 roku obchodów 500-lat Reformacji.

Okazuje się, że pomimo trwającego dialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołem Rzymsko-Katolickim a Kościołami zrzeszonymi w Światowej Federacji Luterańskiej, wciąż dochodzi do ataków na luteran i powielaniu błędnych stanowisk względem Lutra przez osoby świecie, a nawet duchowne.

Ks. Bożek podzielił swój wykład na trzy główne części:

1. Teologiczny aspekt wystąpienia Lutra
2. Obraz Marcina Lutra na przestrzeni wieków w Kościele Rzymsko-Katolickim
3. Współczesny dialog luterańsko-katolicki

Pierwsza część przedstawiała krótki życiorys Lutra, jego rozwój duchowy oraz teologiczny i historyczny aspekt wystąpienia i ogłoszenia  przez niego 95 tez przeciwko nadużyciom przy sprzedaży odpustów. Wystąpienie Lutra poskutkował niestety jego ekskomuniką w 1521 roku.

Druga część spotkania dotyczyła obrazu Lutra, jaki kreował Kościół Rzymsko-Katolicki na przestrzeni ostatnich V wieków. Szczególną rolę odegrała bibliografia Lutra napisana przez Johannesa Cochläusa, w której przedstawił on negatywny i zakłamany obraz Reformatora. Taka wizja Lutra utrzymywała się do przełomu XIX/XX wieku. Ten obraz zmienił się dopiero w XX wieku wraz z  rozwojem badań historycznych prowadzonych przez katolickich uczonych takich jak Adolf Herteg czy Josef Lortz.  W wyniku tych badań w protestantach zaczęto dostrzegać coraz więcej wartości chrześcijańskich, co też poskutkowało nawiązaniem oficjalnego dialogu ekumenicznego, które rozpoczął Sobór Watykański II, dekretem o ekumenizmie.

Trzecia część spotkania poświęcona była temu, jak wygląda dialog ekumeniczny na świecie i Polsce. Ks. Marek szczególną uwagę zwrócił na dwa przełomowe dokumenty: Wspólną deklarację o usprawiedliwieniu z 1999 roku oraz dokument “Od Konfliktu do Komunii” z 2017 roku. Zaznaczył przy tym, że Polska jest pionierem ekumenizmu, ponieważ Polska Rada Ekumeniczna istnieje już od 1942 roku, zrzeszając  7 mniejszościowych kościołów chrześcijańskich.

Spotkanie zakończyła prezentacją Biblii Ekumenicznej w języku polskim, która została zaakceptowała aż przez 11 kościołów chrześcijańskich w Polsce. jest to fenomenem na skalę światową. Po spotkaniu odbyła się dyskusja, w której uczestnicy pytali o szczegóły związane z kościołem luterańskim.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz