Wybranie

perzynski_aXIII Niedziela Zwykła
(Łk 9,51-62)

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. czytaj więcej

Wrocław: Zbigniew Nosowski o adhortacji Amoris Laetitia

NosowskiJuż dziś gościem Klubu „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu będzie redaktor naczelny kwartalnika „Więź” Zbigniew Nosowski. Porozmawiamy o minionym synodzie biskupów o rodzinie i jego namacalnym rezultacie – wydanej przez papieża Franciszka adhortacji Amoris Laetitia.
czytaj więcej

Zamiast przeglądu prasy

tu-i-teraz600

Nie przestanę czekać na przywrócenie rubryki przeglądu prasy w pismach katolickich. W komentarzu sprzed tygodnia narzekałam, że w „Tygodniku Powszechnym” (nr 24/2016) krótko i beznamiętnie zrelacjonowano reakcje na wydarzenie, jakim był ukraiński list „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Dwugłos, jaki na ten sam temat opublikował „Przewodnik Katolicki” (nr 25/2016), nadając materiałom znamienny tytuł „List, na który trzeba odpowiedzieć”, akcentuje powstanie i konsekwencje listu o wiele mocniej i z poczuciem odpowiedzialności. Gdyby wspomnieć o tych artykułach na innych łamach, choćby tylko w przeglądzie prasy, nabrałby dodatkowej donośności, której tak potrzeba i za którą przecież wszyscy wspólnie odpowiadamy. czytaj więcej

Deklaracja to nie świadectwo

bartek_rajewskiXII Niedziela Zwykła, 19 czerwca 2016 roku
I CZYTANIE: Za 12,10-11. II CZYTANIE: Ga 3,26-29. EWANGELIA: Łk 9,18-24.

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. czytaj więcej