Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (4)

Spotkanie IV. Rozdział. Wiem, że… nie wiem, co…

Niestety, na razie drzew coraz więcej. Bardzo trudna rozmowa, a nasza wokół niej dyskusja też meandrowała, zatrzymywaliśmy się w zdziwieniu, nawet protestowaliśmy nieśmiało. Ale pewno o to chodzi.
Tischner zwraca uwagę na to, że nowy Katechizm burzy pewność człowieka w kwestiach wiary, każe mu być bardzo ostrożnym, co do tego, czy dobrze rozumie to, co do niego mówi Bóg. Stary Katechizm wiedział wszystko na pewno. Teraz człowiek (pewno możemy też powiedzieć – Kościół) ma prawo, może się mylić, może mu brakować przygotowania, może nie być jeszcze dość dojrzały, aby zrozumieć. „Ten katechizm wprowadza element zdrowego wątpienia co do tego, „co trzeba uważać”, mówi Tischner. Czytaj dalej

Słowa, jak trzęsienie ziemi

Można, oczywiście, przypominać teraz osobę Krzysztofa Kozłowskiego: z szacunkiem dla dokonań i milczącym podziwem dla cierpienia (dokładnie jutro, 20 marca, odbędzie się w Senacie RP sesja, pt. „Rewolucja po polsku. Konferencja w 5. rocznicę śmierci Krzysztofa Kozłowskiego”). Można robić kolejne rachunki sumienia z przeszłości, aż do sporu o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Można pytać, niestety po niewczasie, o plusy i minusy niszczonego właśnie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (tu wielki znak zapytania nad artykułem Piotra Stankiewicza „Gabinet oczywistości” z „Tygodnika Powszechnego” nr 12/2018) i zagrożonego istnienia w obecnym kształcie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Można debatować o korzeniach polskiego antysemityzmu… Czytaj dalej

Widzieć Jezusa

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 18 marca 2018

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

J 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

Czytaj dalej