Zbawienie „Innych”

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 17 grudnia 2017

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

J 1, 6-8. 19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Czytaj dalej

Artysta świętości

Jeśli pod koniec książki, o której wiesz jak się skończy bo jest biografią powszechnie znanej osoby, żałujesz że już się kończy, to znaczy że właśnie przeczytałeś znakomitą opowieść.

Z biografiami świętych jest tak, że zazwyczaj powstaje ich cała masa przy beatyfikacji, potem kolejne multum przy kanonizacji i następne kilkadziesiąt podczas ważniejszych rocznic z nimi związanych. Nie inaczej było w przypadku Roku Brata Alberta – chyba każde katolickie wydawnictwo ( i inne które wyczuły dobry interes) wzięło sobie za cel wydanie czegoś o tej postaci. Nie ma co na to pomstować, po to jest taki czas, żeby osobę świętego przybliżyć. Kwestia jakości to temat na osobną dysputę.

Z zielonkawej okładki biografii pt. Brat Albert (wyd. Znak, 2017) spogląda starszy mężczyzna, w płaszczu z kapturem zapiętym na podłużny guzik, o niezwykle przenikliwym spojrzeniu. Ten wzrok będzie patrzył na nas w czasie lektury książki o nim, gdy paradoksalnie, to my będziemy przyglądać się jego krokom.

Czytaj dalej

Ks. Uglorz gościł w Bielsku-Białej

Ks.Marek Uglorz – pastor kościoła ewangelicko-augsburskiego był pierwszym gościem zaproszonym do  Klubu „Tygodnika” w Bielsku-Białej. Tematem wykładu był ewangelicki etos – geneza i skutki. Genezę reformacji wywiódł z opowieści o Abrahamie, który słyszy głos: „Wyjdź z namiotu swojego ojca”. Tak rozpoczyna się historia wychodzenia ze świętości ku nowej duchowości Jezusa – ucznia Jana. Do niej właśnie, wg wykładowcy, nawiązywał Marcin Luter nawołujący człowieka do odkrycia własnego powołania czyli odkrycia w sobie Bożego obrazu. Czytaj dalej

Katecheta i powstaniec

Wielka szkoda, że w „Tygodniku Powszechnym” z reguły nie pojawia się już rubryka „Przegląd prasy”. Gdyby istniała, może wtedy zostałby zacytowany znakomity odcinek rubryki „Ogrody pamięci” Janusza Poniewierskiego, pt. „Ksiądz Mieszek: dowód na dobroć i piękno Boga”, z najnowszego wydania miesięcznika „Znak” (nr 12/2017). To naprawdę piękny portret ks. Mieczysława Turka i jego misji duszpasterskiej oraz katechetycznej prowadzonej przez kilkadziesiąt lat w krakowskiej Kolegiacie św. Anny. Czytaj dalej

Obcy w naszych stronach – jak być obcym a jak być gospodarzem – relacja

3 grudnia 2017 Krakowski Klub „Tygodnika Powszechnego” gościł prof. Halina Grzymałę-Moszczyńską. Tytuł spotkania „Przybysze w naszych miejscach: Jak być przybyszem, jak być gospodarzem” już mówi wiele o tym, co było jego treścią. Pani Profesor – znakomity specjalista w dziedzinie psychologii religii i psychologii kulturowej – od dziesiątków lat zajmuje się psychologicznymi aspektami integracji migrantów, ale także psychologicznymi problemami rozmaitego rodzaju mniejszości. Jako psycholog patrzy na te sprawy szczególnie, mając  w centrum uwagi pojedynczego człowieka: migranta, uchodźcę, „odmieńca”, jego odczucia, jego ograniczenia, i jego wartość. Zajmuje się ludźmi, których często, niejako z góry odrzuca jakaś dyktująca warunki, większość.
Spotkanie prowadziła Prof. Dorota Nalepka.
Czytaj dalej