By: ks. Bartek Rajewski | 24 października 2020
EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 25 października 2020 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Mt 22, 34-40 Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim...